Национална художествена академия

Национална художествена академия – София: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение
Национална художествена академия

By Станислав Томов (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Специалности в Национална художествена академия – София

Бакалавър:

* Изкуствознание (редовна форма на обучение)
* Рекламен дизайн (редовна форма на обучение)
* Индустриален дизайн (редовна форма на обучение)
* Дизайн на детската среда (редовна форма на обучение)
* Порцелан и стъкло (редовна форма на обучение)
* Мода (редовна форма на обучение)
* Метал (редовна форма на обучение)
* Керамика (редовна форма на обучение)
* Резба (редовна форма на обучение)
* Плакат и визуална комуникация (редовна форма на обучение)
* Графика (редовна форма на обучение)
* Книга и печатна графика (редовна форма на обучение)
* Скулптура (редовна форма на обучение)
* Живопис (редовна форма на обучение)
* Стенопис (редовна форма на обучение)
* Сценография (редовна форма на обучение)
* Текстил – изкуство и дизайн (редовна форма на обучение)
* Дизайн на порцелан и стъкло (редовна форма на обучение)

Магистър:

* Дигитални изкуства (редовна форма на обучение)
* Изкуствознание (редовна форма на обучение)
* Теория и практика на художественото образование (редовна форма на обучение)
* Рекламен дизайн (редовна форма на обучение)
* Индустриален дизайн (редовна форма на обучение)
* Дизайн на детската среда (редовна форма на обучение)
* Мода (редовна форма на обучение)
* Реставрация (редовна форма на обучение)
* Метал (редовна форма на обучение)
* Керамика (редовна форма на обучение)
* Резба (редовна форма на обучение)
* Плакат и визуална комуникация (редовна форма на обучение)
* Графика (редовна форма на обучение)
* Книга и печатна графика (редовна форма на обучение)
* Скулптура (редовна форма на обучение)
* Живопис (редовна форма на обучение)
* Стенопис (редовна форма на обучение)
* Фотография (редовна форма на обучение)
* Сценография (редовна форма на обучение)
* Текстил – изкуство и дизайн (редовна форма на обучение)
* Дизайн на порцелан и стъкло (редовна форма на обучение)

Доктор:

* Изкуствознание и изобразителни изкуства (редовна и задочна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти от Национална художествена академия – София

За подробна информация свързана с прием в худежествената академия моля, кликнете /тук/.

Семестриални такси за студенти от Национална художествена академия – София

За подробна информация свързана с таксите за обучение за 2016/2017 г. моля, кликнете /тук/.