Нов български университет

Нов български университет – София: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение
Нов български университет

By НБУ фото (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Нов български университет – София

Основаван: 1991 г.

Финансиране: Частно

Местоположение: България, София 1618, ул. Монтевидео 21, /карта/

Контакти: тел. (02) 811 0110 / факс (02) 811 0255 / student@nbu.bg

Направления:
– Администрация и управление
– Архитектура, строителство и геодезия
– Биологически науки
– Изобразително изкуство
– Икономика
– Информатика и компютърни науки
– История и археология
– Комуникационна и компютърна техника
– Музикално и танцово изкуство
– Науки за земята
– Национална сигурност
– Обществени комуникации и информационни науки
– Обществено здраве
– Политически науки
– Право
– Психология
– Социални дейности
– Социология, антропология и науки за културата
– Театрално и филмово изкуство
– Теория на изкуствата
– Туризъм
– Филология
– Философия

Специалности в Нов български университет – София за 2017/2018 г.

Бакалавър:

Информацията е цитирана от сайта на НБУ моля, кликнете /тук/.

* Администрация и управление
  Модул: Държавна и местна администрация
  Модул: Европейска публична администрация
* Англицистика (Английски език, култура и литература)
  Специализация: Преводач
  Специализация: Преподавател
* Анимационно кино
* Антропология
* Арабистика (Арабски език, култура и литература)
* Биология – обща и приложна
  Специализация: Микробиология
  Специализация: Обща биология
* Българистика (Български език, култура и литература)
  Специализация: Писане, редактиране, издаване
  Специализация: Преподаване на български език и литература
* Визуални изкуства
  Модул: Графика и илюстрация
  Модул: Керамика и порцелан. Дигитални форми
  Модул: Плакат и рекламен дизайн
  Модул: Стъклото в изкуството и дизайна
  Модул: Сценичен дизайн
  Модул: Съвременна живопис и стенопис
* Връзки с обществеността
  Специализация: Корпоративни комуникации
  Специализация: Организация на специални събития
* Геология и околна среда
  Модул: Геология
  Модул: Опазване на околната среда
* Германистика (Немски език, култура и литература)
  Модул: Превод
  Модул: Преподавател по немски език
* Гражданска и корпоративна сигурност
  Модул: Разследване и разкриване на престъпления
  Модул: Секторни политики в сигурността
  Специализация: Защита на обществения ред и противодействие на престъпността
  Специализация: Кризисен мениджмънт
  Специализация: Методи и експертизи за криминални разследвания
* Графичен дизайн
* Египтология (Египетски език, култура и литература)
* Журналистика
  Специализация: Аудиовизуална продукция
  Специализация: Журналистика в електронни и дигитални медии
* Изкуствознание и артмениджмънт
* Интериорен дизайн
* Информатика
  Специализация: Компютърно програмиране
  Специализация: Приложна информатика
* Информационни технологии
  Модул: Бизнес информатика
  Модул: Технологии за компютърни игри
* Испанистика (Испански език, култура и литература)
  Модул: Превод
  Модул: Преподавател по испански език
* История и археология
  Модул: Археология на Евразия
  Модул: История на България, Европа и света
* Италианистика (Италиански език, култура и литература)
  Модул: Превод
  Модул: Преподавател по италиански език
* Кино и телевизия
  Специализация: Кинодраматургия
  Специализация: Филмов и телевизионен монтаж
  Специализация: Филмова и телевизионна режисура
  Специализация: Филмово и телевизионно операторство
* Класически езици, антична култура и литература
* Логопедия
* Маркетинг
* Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)
* Мода
  Модул: Конструиране в модата
  Модул: Моден дизайн
* Музика
  Модул: Музикално и танцово изпълнителство
  Модул: Тонрежисура и музикален мениджмънт
  Специализация: Музикален мениджмънт
  Специализация: Музикално изпълнителство (поп/джаз, класика, български фолклор, компютърна/електронна музика)
  Специализация: Танцово изпълнителство
  Специализация: Тонрежисура и електронна/компютърна музика
* Мултимедия и компютърна графика
  Специализация: Компютърно художествено проектиране
  Специализация: Мултимедия, компютърна графика и анимация
* Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)
* Политически науки
  Модул: Европейски политики
  Модул: Международни отношения
  Модул: Политическо управление
* Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)
* Психология
  Специализация: Психични нарушения
  Специализация: Психология на групите и организациите
  Специализация: Психология на познанието и развитието
* Реклама
* Романистика (Френски език, култура и литература)
  Модул: Превод по френски език
  Модул: Преподавател по френски език
* Русистика (Руски език, култура и литература)
  Специализация: Превод на руски език
  Специализация: Преподавател по руски език
* Социална работа
* Социология
* Счетоводство и контролинг
* Театър
  Модул: Актьорско майсторство
  Модул: Танцов театър
* Телекомуникации и компютърни технологии
  Модул: Компютърни системи и мрежи
  Модул: Мрежово инженерство
  Модул: Телекомуникационни технологии и услуги
  Модул: Технологично управление в телекомуникациите
* Управление на бизнеса и предприемачество
* Управление на туризма
  Специализация: Културен туризъм
  Специализация: Управление на туроператорската и турагентската дейност
  Специализация: Управление на хотелиерството и ресторантьорството
* Философия
* Финанси
* Фотография

Магистър:
Информацията е цитирана от сайта на НБУ моля, кликнете /тук/.

* Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
* Анимационна режисура
* Артистични практики в архитектурна среда
* Артистични психо-социални практики и психодрама
* Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)
* Археологически изследвания
  Специализация: Антична археология
  Специализация: Праистория
  Специализация: Средновековна археология
* Архитектура
  Специализация: Архитектура на сгради и комплекси
  Специализация: Архитектурно и урбанистично наследство
  Специализация: Урбанизация, териториално и ландшафтно планиране
* Банков мениджмънт
* Банков мениджмънт ДО
* Бизнес администрация
  Специализация: Мениджмънт и лидерство
  Специализация: Управление на рисковете
  Специализация: Управление на човешките ресурси
* Бизнес комуникации
* Бранд мениджмънт (на английски език)
* Визуална антропология
* Графично и пространствено проектиране
* Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
  Специализация: Дизайн
* Дизайн на книгата и текста
* Дипломация и международни отношения
* Древният Египет в Класическата епоха
  Специализация: Египтология
* Европейски политики за развитието на транспорта
* Европейско управление
* Език и публичност. Философски и социологически подходи
  Специализация: Социологически анализи на публичната употреба на езика
  Специализация: Философски аспекти на публичната употреба на езика
* Езикова и речева патология
* Екологичен мениджмънт
  Специализация: Екологичен мениджмънт
* Екологични експертизи и контрол
* Живопис
* Жилищна политика и управление на недвижимите имоти
* Журналистика и ПР
* Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
* Илюстриране и графични технологии
* Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
  Специализация: Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
* Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)
* История, политика и религия
  Специализация: Епохи на преход
  Специализация: Публични и социални политики – история и съвременни проблеми
  Специализация: Религията в историята
* Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми
* Киберсигурност
* Класическа музика
* Клинична психология – психоаналитична перспектива
* Клинична социална работа
* Когнитивна наука (на английски език)
* Композиция и дирижиране
  Специализация: Композиция
  Специализация: Оркестрово дирижиране
  Специализация: Хорово дирижиране
* Кризисен мениджмънт и Интернет технологии
* Криминология и политики за превенция на престъпността
  Специализация: Превенция на престъпността
  Специализация: Ресоциализация на криминално проявени лица
* Културен туризъм
* Културна и социална антропология
* Лидерство и публичен мениджмънт
* Лингводидактика
  Специализация: Базов учител по чужд език
  Специализация: Учител по чужд език и образователни технологии в ЧЕО
  Специализация: Учител по чужд език на възрастни
  Специализация: Учител по чужд език на деца
  Специализация: Учител по чужд език на специалисти
* Литература, книгоиздаване, медии
* Маркетинг мениджмънт
* Международен алтернативен туризъм
  Специализация: Алтернативен туризъм
* Международен бизнес
* Международни бизнес комуникации (на английски език)
* Международни отношения и публично управление (на френски език)
* Мениджмънт за организационно съвършенство
* Мениджмънт на развлекателната индустрия
* Мениджмънт на туристическия бизнес
* Мода и бизнес стратегии
* Музикално изпълнителство (на английски език)
* Музикознание
* Мултимедия и компютърна анимация
  Специализация: компютърни технологии
* Национална и международна сигурност
  Специализация: Вътрешна сигурност
  Специализация: Дипломация и сигурност
  Специализация: Международна сигурност
  Специализация: Миграционна политика
* Организационна и социална психология
* Писмен и устен превод
* Плакат и комуникативен дизайн
* Политически комуникации
* Политически мениджмънт и публични политики
* Поп и джаз музика
* Право
  Специализация: Общо право
  Специализация: Право на Европейския съюз
  Специализация: Частно право
* Продуктов дизайн за интериор
  Специализация: Продуктов дизайн
* Пространствен дизайн
  Специализация: Пространствен дизайн
* Противодействие на престъпността и тероризма
  Специализация: Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма
  Специализация: Психология на криминалното поведение
* Психология на развитието
* Публичен мениджмънт (на английски език)
* Реклама и бранд мениджмънт
  Специализация: Бранд мениджмънт
  Специализация: Реклама и стилове на живот
* Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
  Специализация: Комуникационен и бранд мениджмънт
  Специализация: Мениджмънт на творческия процес в рекламата
* Софтуерни технологии в Интернет
  Специализация: Моделиране и анализ
  Специализация: Проектиране и разработване
* Социално предприемачество
* Сравнително изкуствознание
* Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток
* Стайлинг
* Стратегическо лидерство (на английски език)
* Сценичен дизайн и медии
* Счетоводство и одитинг
  Специализация: Одитинг
  Специализация: Счетоводство
* Съвременни културни политики
* Танцово изкуство
  Специализация: Хореография на българския фолклорен танц
  Специализация: Хореография на модерния танц
* Творческо писане
  Специализация: Творческо писане
* Театрално изкуство и общество
  Специализация: Актьорско майсторство
  Специализация: Драматургия и критическо писане
  Специализация: Режисура и управление
* Телекомуникации
  Специализация: Мобилни комуникации и цифрови медии
  Специализация: Реализация на проекти в телекомуникациите
  Специализация: Регулиране и технологично управление в телекомуникациите
  Специализация: Цифрови телекомуникационни мрежи
* Тонрежисура
* Тракия и културата на Древния свят
* Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)
* Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)
* Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
* Управление на културно-историческия туризъм в Египет
* Управление на луксозното хотелиерство
* Управление на проекти по информационни технологии
* Управление на проекти по фондове и програми на ЕС
* Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор
* Филмово и телевизионно изкуство
  Специализация: Кинодраматургия
  Специализация: Филмов и телевизионен дизайн и костюмография
  Специализация: Филмова и телевизионна режисура
  Специализация: Филмово и телевизионно операторство
  Специализация: Филмово и телевизионно продуцентство
* Философия на киното
* Финанси
  Специализация: Инвестиционен мениджмънт
  Специализация: Корпоративни финанси
* Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане
  Специализация: Застраховане
  Специализация: Финансово-счетоводен мениджмънт
* Фотографско изкуство
* Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)

Доктор:

Информацията е цитирана от сайта на НБУ моля, кликнете /тук/.

* Антропология
* Архитектура на сградите, конструкция, съоръжения и детайли
* Бизнес администрация
* Визуално-пластични изкуства
* Германски езици (английски и немски език)
* Граждански процес
* Гражданско и семейно право
* Дизайн
* Египтология
* Изкуствознание и визуални изследвания
* Информатика
* История на България от Средновековието до наши дни
* История на философията
* Кинознание, киноизкуство и телевизия
* Медии и обществени комуникации
* Музика
  Модул: Музикално изпълнителско майсторство
  Модул: Музикознание и музикално изкуство
* Наказателно право
* Нова и най-нова обща история
* Обща психология
* Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)
* Политически науки
* Романски езици (испански)
* Световно стопанство. Международни икономически отношения
* Семиотика (Съвременни философски учения)
* Славянски езици (руски език)
* Социология
* Стара история (включително праистория) – Археологически изследвания и археометрия
* Стратегии и политики на сигурност
* Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство и одитинг)
* Театрознание и театрално изкуство
  Модул: Театрално изпълнителско изкуство
  Модул: Театрознание и театрално изкуство
* Телекомуникации
* Теория и история на архитектурата
* Теория и история на литературата
* Теория и практика на превода
* Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Дистанционни програми:
Информацията е цитирана от сайта на НБУ моля, кликнете /тук/.

Бакалавърски дистанционни програми:

* Счетоводство и контролинг
* Финанси
* Маркетинг
* Управление на туризма
  Специализация: Културен туризъм
  Специализация: Управление на туроператорската и турагентската дейност
  Специализация: Управление на хотелиерството и ресторантьорството
* Управление на бизнеса и предприемачество
* Геология и околна среда
  Модул: Геология
  Модул: Опазване на околната среда

Магистърски дистанционни програми:

* Културен туризъм
* Маркетинг мениджмънт
* Бизнес комуникации
* Противодействие на престъпността и тероризма
* Екологични експертизи и контрол
* Международен алтернативен туризъм
* Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)
* Бизнес администрация
* Мениджмънт на туристическия бизнес
* Национална и международна сигурност
* Киберсигурност
* Мениджмънт за организационно съвършенство

Информация за кандидат-студенти от Нов български университет – София

За подробна информация свързана с прием и форми на обучение моля, кликнете /тук/.

Документи и такси за кандидатстване в Нов български университет

За подробна информация свързана с необходимите документи и такси за кандидат-студенти моля, кликнете /тук/.

Семестриални такси за кандидатстване в Нов български университет за 2017/2018 г.

За подробна информация свързана със семестриалните такси за кандидат-студенти моля, кликнете /тук/.

Семестриални такси за 2017/2018 г.

Бакалавърски програми
  * студенти – 1200 лв.
  * курсисти – 1100 лв.
Управление на бизнеса и предприемачеството / Графичен дизайн / Информатика / Информационни технологии / Кино и телевизия / Маркетинг / Мрежови технологии (на английски език) / Мултимедия и компютърна графика / Психология / Реклама / Счетоводство и одит / Туризъм / Финанси
  * студенти – 1300 лв.
  * курсисти – 1200 лв.
Интериорен дизайн / Мода / Психология (на английски език) / Театър / Пластични изкуства
  * студенти – 1400 лв.
  * курсисти – 1300 лв.
Музика
  * студенти – 1600 лв.
  * курсисти – 1500 лв.
Програма за Професионален бакалавър – Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (на български език)
  * студенти – 1000 лв.
  * курсисти – 1000 лв.

Магистърска програма – Архитектура
  * студенти – 1650 лв.

Магистърска програма – Право
  * студенти – 1600 лв.