НСА

Национална спортна академия Васил Левски – София: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение
нса

Национална спортна академия “Васил Левски” – София

Основаван: 1942 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, София 1700, Студентски град, /карта/

Контакти: тел. (02) 4014 100 / факс (02) 4007 504 / rector@nsa.bg

Направления:
– Здравни грижи
– Обществено здраве
– Педагогика на обучението по физическо възпитание
– Спорт

Специалности във Национална спортна академия

Бакалавър:

* Кинезитерапия (редовна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по физическо възпитание (редовна форма на обучение)
* Спортен мениджмънт (редовна форма на обучение)
* Спорт (редовна форма на обучение)
* Адаптирана физическа активност (редовна форма на обучение)
* Спортна анимация (редовна форма на обучение)

Магистър:

* Кинезитерапия и рехабилитация (редовна форма на обучение)
* Спа култура, хидро, лито и таласо практики (задочна форма на обучение)
* Физикална терапия и рехабилитация (редовна форма на обучение)
* Кинезитерапия (редовна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по физическо възпитание (редовна и задочна форма на обучение)
* Младежка идентичност и спорт (редовна и задочна форма на обучение)
* Младежки дейности и спорт (редовна и задочна форма на обучение)
* Спорт за високи постижения (редовна и задочна форма на обучение)
* Спортен мениджмънт (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Спортна журналистика (редовна и задочна форма на обучение)
* Спорт (редовна и задочна форма на обучение)
* SPA култура, източни и аква практики (редовна и задочна форма на обучение)
* Олимпизъм и олимпийско движение (редовна и задочна форма на обучение)
* Спорт и сигурност (редовна и задочна форма на обучение)
* Адаптирана физическа активност и спорт (редовна и задочна форма на обучение)
* Спорт, фитнес, здраве (редовна и задочна форма на обучение)
* Спортна психология (редовна и задочна форма на обучение)
* Спортна анимация (редовна и задочна форма на обучение)
* Олимпизъм и спорт (редовна и задочна форма на обучение)
* Създаване и реализация на спортни шоу програми (редовна и задочна форма на обучение)

Доктор:

* Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти от Национална спортна академия

За подробна информация свързана с документи за кандидатстване и прием моля, кликнете /тук/.

Такси за студенти от Национална спортна академия

За подробна информация свързана с такси моля, кликнете /тук/.