Обществени комуникации и информационни науки

Обществени комуникации и информационни науки – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление обществени комуникации и информационни науки за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 
2. Американски университет в България – Благоевград
 
3. Нов български университет – София
 
4. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
 
5. Университет за национално и световно стопанство – София
 
6. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
 
7. Бургаски свободен университет
 
8. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
 
9. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”