Обществено здраве

Обществено здраве – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление обществено здраве за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна
 
2. Медицински университет – София
 
3. Медицински университет – Пловдив
 
4. Медицински университет – Плевен
 
5. Тракийски университет – Стара Загора
 
6. Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
 
7. Нов български университет – София
 
8. Национална спортна академия “Васил Левски” – София
 
9. Русенски университет “Ангел Кънчев”
 
10. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 
11. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград