Отличен студент

Отличен студент – три важни качества

19.05.2017

За да бъде един човек повече от обикновен, за да се отличава от масата, трябва да полага усилия и да влага душата и сърцето си в пътя, по който е решил да поеме. Как да се превърнете от обикновен в отличен студент, ето три важни качества.
Отличен студент

Знак за добро образование е да се говори за най-високите неща с най-прости думи – Ралф Уолдо Емерсън

1. Амбиция

Отличен студент ще бъде този, който има желание да се развива. Този, който знае, че за да успее, трябва да се интересува, да любопитства, да се развива, да полага усилия. Амбицията е важна за израстването. Тя е тази, която мотивира и сбъдва мечтите превръщайки ги в реалност. Без нея всяка мечта, идея, желание и страст, ще си останат само обикновени копнежи – неща, които виждаме как другите получават, неща, които никога не стигат до нас.

Амбицирайки се, си казваме, че сме готови, имаме желание да се впуснем в приключението на собствения си живот и се мотивираме да започнем не просто да мечтаем тихо преди да заспим, а да правим, да творим, да звъни всичко около нас, да кипи енергия, да се случват неща. Отличният студент провокира, търси, развива се.

2. Смирение

Смирение. На пръв поглед звучи напълно противоположно на идеята за амбиция, но всъщност двете неща са дълбоко свързани. Ако егото ви е по-голямо отколкото може да понесете, амбицията ще ви тласка напред, но никога няма да успеете, защото няма да се учите от грешките си. Егото е това, което замъглява съзнанието и не допуска мисълта, че някъде нещо сме объркали – ние. Не обстоятелствата, не хората, с които работим, не шефовете, не професорите – ние.

Смирението е важно, за да се справим сами със себе си по пътя. Отличен студент е този, който вижда пропуските си и се старае да ги поправи, запълни. Отличен студент е този, който е достатъчно смирен вътрешно, за да надгражда себе си, полагайки усилие, развивайки се, без да се изтъква и хвали. Най-добрите са тези, които правят, без да се хвалят.

3. Творчество

Творчеството или креативността е още една отличителна черта на отличния студент. Това е онази необходима частица, която го прави различен, откроявайки се от масата с идеи, възгледи, усещане и стил. Творчеството е в основата на създаването, на иновациите, на реализацията на традиционните методи и похвати по нов, по-различен модел. Отличният студент трябва да е креативен, за да се справя успешно със ситуации на стрес, сложни казуси и да намира решения на логическите предизвикателства. Днешният свят насърчава различните, стимулира ги и ги прави истински успешни.

Бъдете отлични студенти!