Политически науки

Политически науки – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление политически науки за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 
2. Американски университет в България – Благоевград
 
3. Университет за национално и световно стопанство – София
 
4. Нов български университет – София
 
5. Русенски университет “Ангел Кънчев”
 
6. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
 
7. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
 
8. Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
 
9. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”