Право

Право – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление право за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 
2. Университет за национално и световно стопанство – София
 
3. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
 
4. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
 
4. Нов български университет – София
 
5. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
 
6. Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
 
6. Русенски университет “Ангел Кънчев”
 
7. Бургаски свободен университет