Прилагане на придобитите знания и умения

Прилагане на придобитите знания и умения от университета в работата

Каква е оценката, която дават работодателите за способността на своите служители да приложат своите придобити знания и умения от университета?

Прилагане на знания и умения

“Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде.”– Китайска поговорка

Един от най-важните въпроси свързани с практическото изражение на придобитите знания и умения от университета е получил своя отговор, чрез социологическо проучване на МОН.

Обработени са данни от работодатели, които са дали оценка по скала от 0 до 10 относно възможностите на своите наети служители да приложат своите знания и умения придобити в българските университети. Процента е изчислен от работодателите, които са заявили че са приели служители от съответното професионално направление.

Направленията които са в челната тройка са музикално и танцово изкуство, което с малко изпреварва театрално и филмово изкуство и изобразително изкуство.
Оценка на работодателите относно практическото изражение на придобитите знания и умения на техните служители:

✓ Музикално и танцово изкуство 8.44
 
✓ Театрално и филмово изкуство 8.40
 
✓ Изобразително изкуство 7.92
 
✓ Педагогика 7.37
 
✓ Растителна защита 7.33
 
✓ Фармация 7.33
 
✓ Здравни грижи 7.33
 
✓ Обществено здраве 7.31
 
✓ История и археология 7.28
 
✓ Растениевъдство 7.21
 
✓ Физически науки 7.19
 
✓ Медицина 7.14
 
✓ Педагигика на обучението 7.14
 
✓ Ветеринарна медицина 7.06
 
✓ Обществени комуникации и информационни науки 7.03
 
✓ Спорт 6.99
 
✓ Материали и материалознание 6.80
 
✓ Математика 6.79
 
✓ Горско стопанство 6.77
 
✓ Хранителни технологии 6.76
 
✓ Филология 6.61
 
✓ Информатика и компютърни науки 6.61
 
✓ Туризъм 6.59
 
✓ Химически науки 6.58
 
✓ Машинно инженерство 6.51
 
✓ Енергетика 6.17
 
✓ Комуникационна и компютърна техника 6.16
 
✓ Биологически науки 6.10
 
Останалата част от списъка с оценки на професионални направления може да видите в сайта на МОН.