Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” – София