Растителна защита

Растителна защита – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление растителна защита за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Аграрен университет – Пловдив
 
2. Лесотехнически университет – София
 
3. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”