Религия и теология

Религия и теология – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление религия и теология за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 
2. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
 
3. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
 
4. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”