Социални дейности

Социални дейности – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление социални дейности за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 
2. Нов български университет – София
 
3. Тракийски университет – Стара Загора
 
4. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
 
5. Бургаски свободен университет
 
6. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
 
6. Технически университет – Варна
 
6. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
 
7. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
 
8. Технически университет – Габрово
 
9. Медицински университет – Плевен