специалност

Каква специалност да запиша в университета?

4.05.2017

Каква специалност да запиша в университета? Това е често задаван въпроси от много кандидат-студенти. Някои отрано знаят с какво ще продължат да се занимават и търсят точно такава специалност. Други имат идея за направление, но не са сигурни коя е правилната за тях образователна дисциплина. Има и т.нар. „Защитени специалности“, които се финансират допълнително от държавата и въпреки ниския интерес към тях, обучаваните кадри са важни за страната.
специалност

Образованието е съкровище, трудът – ключ към него.– П. Буаст

Какво е добре да знае кандидат-студентът преди да направи своя избор на специалност?

Да се запознае отлично с програмата.

Всички университети имат качени на своите сайтове програми на обучение. От тях се получава информация за изучаваните предмети и тяхното разпределение по семестри. Разглеждайки една такава програма студентът се запознава с основните предмети, които ще бъдат преподавани и си прави извода доколко те ще му бъдат практически полезни. Има немалко разминаване между преподаваните предмети и практически необходимите при работа след това. Така че гледайки какво се учи в съответната специалност, студентът трябва да е на ясно, че е необходимо да вземе основата, която след това да му бъде от полза в работата.

Потенциал за намиране на работа при избор на специалност.

Каквато и да бъде насоката на обучение тя е фундаментална. Без значение дали даден студент ще избере филология или пък математика. Всяка една специалност може да послужи като основа за намиране на работа, която по някакъв начин да бъде свързана с нея. Много филолози стават преводачи, работят в кол центрове, като учители или упражняват други професии.

Профилът на специалността е важен дотолкова, доколкото това служи като основа за бъдещото развитие. Има дисциплини, при които търсенето е малко, но пък кандидатите са много. Ако студент иска да намери веднага реализация по своята специалност ще трябва да се ориентира според пазара – т.е. да учи нещо, което наистина се търси. Тесните специалности като инженери и лекари много често се реализират в чужбина, а не в България. Всичко е въпрос на лична преценка и мотивация за образование в дадената насока.

Възможност за допълнителни квалификации и развитие.

Избора на специалност е въпрос, който много често кандидат-студентите пренебрегват и учат само, за да бъдат студенти. Това не е правилен подход. При избора на специалност трябва да се гледа какви допълнителни курсове или насоки може да се дадат. Обучението в университета е фундаментално, а икономиката в глобален мащаб се развива с висока скорост.

Колкото и модерна да е дадена специалност днес, след 10 години тя може да не съществува. По време на образованието в университета трябва да се търсят различни стажове и курсове. Когато се кандидатства бъдещият студент трябва добре да си дава сметка, че може да остане разочарован от обучението си в някакъв етап. Въпреки това колкото по-скоро намери начин да надгради наученото дотук, толкова по-лесно ще му бъде да се реализира успешно.

И все пак…

Избор на специалност е трудна дилема и изисква да се претеглят много въпроси. И ако въпросът „Каква специалност да запиша?“ остава неизяснен е добре да се преценят силните страни: езици, писане, математика, влечение към инженерни науки, програмиране, химия и биология, а защо пък не изкуства.

Всеки човек има различни предпочитания към това какво иска да направи със своето бъдеще. Колкото по-скоро е наясно какво всъщност би искал от живота, толкова по-успешно би се ориентирал към конкретна специалност в университета.