Спорт

Спорт – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление спорт за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Национална спортна академия “Васил Левски” – София