Стипендии

Студентски стипендии: Условия, кандидатстване и собствени правила на ВУЗ-те
Студентски стипендии

“Стойността на образованието се измерва не по броя на прочетените книги, а по употребата им”– Плутарх

Този раздел е предназначен да ви улеснени в търсенето на информация относно условия, кандидатстване, собствени правила на ВУЗ-те за отпускане на стипендии и списък с приоритетни професионални направления.

Условия за отпускане на студентски стипендии

Подробно описание на условията и реда за отпускане на студентски стипендии ще откриете /тук/.

 

Кандидатстване за студентски стипендии

За да кандидатствате за отпускане на студентска стипендия ще откриете /тук/.

 

Собствени правила на университетите относно отпускане на студентска стипендия

Подробна информация свързана със собствените правила на всеки един университет в България относно отпускането на студентска стипендия ще откриете /тук/.

 

Списък с приоритетни професионални направления от МОН

Пълният списък с приоритетните професионални направления от МОН ще намерите /тук/.