Театрален колеж “Любен Гройс” – София

Театрален колеж Любен Гройс – София: Информация относно специалности и прием на кандидат-студенти

Театрален колеж

Театрален колеж “Любен Гройс” – София

Основаван: 1991 г.

Финансиране: Частно

Местоположение: България, София 1504, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 169, /карта/

Контакти: тел. (02) 428 1102 / факс (02) 428 1103 / l.groys.college@gmail.com

Направления:
– Театрално и филмово изкуство

Специалности в Театрален колеж Любен Гройс

Професионален бакалавър:

* Актьорско майсторство за драматичен театър (редовна форма на обучение)