Теория и управление на образованието

Теория и управление на образованието – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление теория и управление на образованието за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
 
2. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
 
3. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград