Технически университет – Варна

Технически университет – Варна: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение
Технически университет

By Powerfox (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Технически университет – Варна

Основаван: 1964 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, Варна 9010, ул. Студентска 1, /карта/

Контакти: тел. (052) 302 444 / факс (052) 302 771 / rectorat@tu-varna.bg

Направления:
– Електротехника, електроника и автоматика
– Енергетика
– Комуникационна и компютърна техника
– Машинно инженерство
– Общо инженерство
– Растениевъдство
– Социални дейности
– Транспорт, корабоплаване и авиация

Специалности в Технически университет – Варна

Бакалавър:

* Електроника (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматика, информационна и управляваща техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Електротехника (редовна и задочна форма на обучение)
* Възобновяеми енергийни източници (редовна и задочна форма на обучение)
* Роботика и мехатроника (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи (редовна и задочна форма на обучение)
* Биомедицинска електроника (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроснабдяване и електрообзавеждане (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика и електрообзавеждане (редовна и задочна форма на обучение)
* Топлотехника (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Комуникационна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Софтуерни и интернет технологии (редовна форма на обучение)
* Телекомуникации и мобилни технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Машиностроителна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Машиностроене и уредостроене (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютъризирани технологии в машиностроенето (редовна и задочна форма на обучение)
* Химическо машиностроене (редовна форма на обучение)
* Съоръжения и инсталации за химическа, нефтена и газова промишленост (редовна и задочна форма на обучение)
* Производствен инженеринг (редовна и задочна форма на обучение)
* Индустриален мениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Инженерен дизайн (редовна и задочна форма на обучение)
* Технологично предприемачество и иновации (редовна и задочна форма на обучение)
* Защита на населението при бедствия и аварии (задочна форма на обучение)
* Индустриален дизайн (редовна форма на обучение)
* Агрономство (редовна и задочна форма на обучение)
* Социален мениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Техника и технологии за опазване на морето и околната среда (редовна и задочна форма на обучение)
* Екология и техника за опазване на морето и околната среда (редовна форма на обучение)
* Корабостроене и морска техника (редовна форма на обучение)
* Експлоатация на флота и пристанища (редовна и задочна форма на обучение)
* Транспортна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Корабни машини и механизми (редовна и задочна форма на обучение)
* Корабоводене (редовна и задочна форма на обучение)
* Електрообзавеждане на кораба (редовна и задочна форма на обучение)

Магистър:

* Електроника (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматика, информационна и управляваща техника (редовна и задочна форма на обучение)
* АИУТ – SIEMENS PLC – технологии за управление (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроника /след проф.бак./ (задочна форма на обучение)
* Автоматика, информационна и управляваща техника /след проф.бак./ (редовна и задочна форма на обучение)
* Електротехника (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроника /Електронни системи за нови енергийни източници/ (редовна форма на обучение)
* Електротехника /Възобновяеми енергийни източници/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроника /5сем. за зав.други спец./ (задочна форма на обучение)
* Автоматика, информационна и управляваща техника – системи за автоматизация на сгради (редовна форма на обучение)
* Автоматика, информационни и управляващи компютърни ситеми – Системи за автоматизация на сгради (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи – Siemens PLC технологии за управление… (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи – SIEMENS PLC технологии за управление (редовна и задочна форма на обучение)
* Електротехника /Възобновяеми енергийни източници/ (задочна форма на обучение)
* Възобновяеми енергийни източници (редовна форма на обучение)
* SIEMENS PLC – технологии за управление (редовна и задочна форма на обучение)
* SIEMENS PLC – технологии за управление /след ОКС проф. бакалавър/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Системи за автоматизация на сгради (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика /6 сем. за зав.др.спец./ (задочна форма на обучение)
* Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба /4 сем. за завършили др.спец./ (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика /5 сем. за завършили др.спец./ (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността /4 сем. за завършили др. спец./ (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика /4 сем. за завършили др.спец./ (редовна и задочна форма на обучение)
* Топлотехника /за завършили други специалности/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика и електрообзавеждане (редовна и задочна форма на обучение)
* Топлотехника (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика /Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика /Електроенергиен мениджмънт/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика /Електроенергийни системи/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика /Електроенергийни системи/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Топлотехника (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергийни системи (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергийни системи /за зав. други спец./ (редовна и задочна форма на обучение)
* Комуникационна техника и технологии /4 сем. за завършили др.спец./ (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии /Програмни системи и технологии 5 сем./ (редовна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии /Програмни системи и технологии/ (редовна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии /зав.др.спец./ (редовна форма на обучение)
* Комуникационна техника и технологии /5 сем. за завършили др.спец./ (задочна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Комуникационна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии /Microsoft информационни технологии/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии /Софтуерно инженерство/ (редовна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии (Софтуерно инженерство 5 сем./ (редовна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии /Компютърни системи и мрежи/ (редовн форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии /Компютърни технологии в бизнеса 5 сем./ (редовна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии /Компютърни технологии в бизнеса/ (редовна форма на обучение)
* Комуникационна техника и технологии /Мобилни и оптични комуникации/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Комуникационна техника и технологии /Мобилни и оптични комуникации – след ОКС проф. бакалавър/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни мрежи и комуникации /за зав. други спец./ (редовна форма на обучение)
* Компютърни мрежи и комуникации (редовна форма на обучение)
* Компютърни технологии в бизнеса /за зав. други спец./ (редовна форма на обучение)
* Компютърни технологии в бизнеса (редовна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии /Компютърно инженерство/ (редовна форма на обучение)
* Софтуерно инженерство (за зав. други спец. /редовна форма на обучение)
* Софтуерно инженерство (редовна форма на обучение)
* Машиностроителна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Машиностроене и уредостроене (редовна форма на обучение)
* Диагностика на машини и съоръжения (задочна форма на обучение)
* Технология, машини и системи за заваръчно производство (редовна форма на обучение)
* Двигатели с вътрешно горене и автомобилна техника (задочна форма на обучение)
* Машиностроителна техника и технологии /за зав.други спец./ (редовна форма на обучение)
* Компютъризирани технологии в машиностроенето (редовна и задочна форма на обучение)
* Химическо машиностроене /след ОКС проф. бакалавър/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Химическо машиностроене (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютъризирани технологии в машиностроенето /за зав.други спец./ (редовна форма на обучение)
* Химическо машиностроене /за зав.др.спец./ (редовна форма на обучение)
* Индустриален мениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Инженерен дизайн (редовна и задочна форма на обучение)
* Управление на качеството (редовна и задочна форма на обучение)
* Индустриален мениджмънт /зав.др.спец./ (редовна и задочна форма на обучение)
* Инженерен дизайн /зав. др. спец./ (редовна форма на обучение)
* Индустриален мениджмънт /Аграрен мениджмънт/ (задочна форма на обучение)
* Индустриален мениджмънт /Корпоративен мениджмънт/ (задочна форма на обучение)
* Индустриален мениджмънт /Управление на фирмената конкурентоспособност/ (задочна форма на обучение)
* Индустриален мениджмънт /Управление на проекти 4 сем./ (редовна и задочна форма на обучение)
* Индустриален мениджмънт /Управление на проекти/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Индустриален мениджмънт /Корпоративен мениджмънт 3 сем./ (редовна и задочна форма на обучение)
* Производство на посевен и посадъчен материал (редовна и задочна форма на обучение)
* Производство на посевен и посадъчен материал /зав.др.ПН/ (задочна форма на обучение)
* Социален мениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Социална работа при лица с девиантно поведение (задочна форма на обучение)
* Управление и контрол на условията на труд (задочна форма на обучение)
* Криминология и социална превенция (задочна форма на обучение)
* Социална работа с деца (редовна и задочна форма на обучение)
* Безопасни и здравословни условия на труд (редовна и задочна форма на обучение)
* Социална работа при лица с девиантно поведение /за завършили други специалности/ (задочна форма на обучение)
* Социален мениджмънт /за завършили други специалности/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Социална работа с деца /4 сем./ (задочна форма на обучение)
* Безопасни и здравословни условия на труд /4 сем./ (задочна форма на обучение)
* Корабни машини и механизми (редовна и задочна форма на обучение)
* Електрообзавеждане на кораба (редовна и задочна форма на обучение)
* Техника и технологии за опазване на морето и околната среда (редовна и задочна форма на обучение)
* Корабоводене (редовна и задочна форма на обучение)
* Корабостроене и морска техника (редовна форма на обучение)
* Експлоатация на флота и пристанища (редовна и задочна форма на обучение)
* Транспортна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Транспортна техника и технологии /5 сем./ (редовна и задочна форма на обучение)
* Транспортна техника и технологии /след проф. бак./ (редовна и задочна форма на обучение)
* Експлоатация на флота и пристанища /за завършили други специалности/ (редовна форма на обучение)
* Техника и технологии за опазване на морето и околната среда /за завършили други спец./ (задочна форма на обучение)
* Корабостроене и морска техника /за завършили други специалности/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Корабни машини и механизми (редовна и задочна форма на обучение)
* Корабоводене (редовна форма на обучение)
* Корабни машини и механизми /за зав.други спец./ (редовна и задочна форма на обучение)

Доктор:

* Автоматизация на производството (редовна форма на обучение)
* Електроснабдяване и електрообзавеждане (редовна форма на обучение)
* Теория на автоматичното управление (редовна форма на обучение)
* Електронизация (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Електрически машини и апарати (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката (ссамостоятелна и редовна форма на обучение)
* Топлотехника (редовна форма на обучение)
* Електроенергийни системи (редовна и задочна форма на обучение)
* Комуникационни мрежи и системи (редовна форма на обучение)
* Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (редовна форма на обучение)
* Теоретични основи на комуникационната техника (редовна форма на обучение)
* Системно програмиране (редовна форма на обучение)
* Компютърни системи, комплекси и мрежи (редовна форма на обучение)
* Машинознание и машинни елементи (редовна форма на обучение)
* Технология на машиностроенето (редовна форма на обучение)
* Двигатели с вътрешно горене (редовна форма на обучение)
* Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите (редовна форма на обучение)
* Технология на машиностроителните материали (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Ергономия и промишлен дизайн (редовна форма на обучение)
* Социална работа, психологически изследвания и социална политика (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Управление и организация на промишления транспорт (редовна форма на обучение)
* Системи и устройства за опазване на околната среда (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Корабостроене и кораборемонт (редовна форма на обучение)
* Корабни силови уредби, машини и механизми (редовна форма на обучение)
* Управление на кораби и корабоводене (редовна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти от Технически университет – Варна

За подробна информация свързана с прием моля, кликнете /тук/.

Семестриални такси за студенти от Технически университет – Варна

За подробна информация свързана с учебните такси моля, кликнете /тук/.