Технически университет – София

Технически университет – София: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение
Технически университет София

By Michael Angelkovich (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Технически университет – София

Основаван: 1945 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, София 1000, бул. Климент Охридски 8, /карта/

Контакти: тел. (02) 923 073 / факс (02) 868 3215 / spasen@tu-sofia.bg

Направления:
– Администрация и управление
– Електротехника, електроника и автоматика
– Енергетика
– Информатика и компютърни науки
– Комуникационна и компютърна техника
– Математика
– Машинно инженерство
– Общо инженерство
– Транспорт, корабоплаване и авиация

Специалности в Технически университет – София

Бакалавър:

* Стопанско управление (редовна форма на обучение)
* Публична администрация (редовна форма на обучение)
* Електроника (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматика, информационна и управляваща техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика и електрообзавеждане (редовна и задочна форма на обучение)
* Електротехника (редовна и задочна форма на обучение)
* ПН – Електротехника, електроника и автоматика (редовна форма на обучение)
* Електронно инженерство (редовна форма на обучение)
* Електротехника /на английски език/ (редовна форма на обучение)
* Топло и ядрена енергетика (редовна и задочна форма на обучение)
* Топлотехника (редовна и задочна форма на обучение)
* Топлоенергетика и ядрена енергетика (редовна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Телекомуникации (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии /на немски език/ (редовна форма на обучение)
* ПН – Комуникационна и компютърна техника /за неразпределени по специалности студенти/ (редовна форма на обучение)
* Телекомуникационно инженерство /английски език/ (редовна форма на обучение)
* Информационни технологии в транспорта /английски език/ (редовна форма на обучение)
* Компютърни науки /английски език/ (редовна форма на обучение)
* Компютърно и софтуерно инженерство (редовна форма на обучение)
* Компютърни науки и инженерство /на английски език/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Информационни технологии в индустрията (редовна форма на обучение)
* Приложна математика (редовна форма на обучение)
* Приложна математика и информатика (редовна форма на обучение)
* Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето (редовна и задочна форма на обучение)
* Хидравлична и пневматична техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Текстилна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Машиностроителна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Машиностроене и уредостроене (редовна и задочна форма на обучение)
* Мехатроника (редовна форма на обучение)
* ПН – Машинно инженерство /за неразпределени по специалности студенти/ (редовна форма на обучение)
* Машиностроене (редовна форма на обучение)
* Машиностроене /английски език/ (редовна форма на обучение)
* Мехатронни системи /английски език/ (редовна форма на обучение)
* Проектиране и технологии за облекло и текстил (редовна форма на обучение)
* Индустриални технологии (редовна форма на обучение)
* Съвременни индустриални технологии /на английски език/ (редовна форма на обучение)
* Автотранспортна техника (задочна форма на обучение)
* Индустриален мениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Инженерен дизайн (редовна форма на обучение)
* Инженерна логистика (редовна форма на обучение)
* Общо машиностроене /на немски език/ (редовна форма на обучение)
* Индустриално инженерство /на английски език/ (редовна форма на обучение)
* Технология и управление на транспорта (редовна и задочна форма на обучение)
* Инженерна логистика /на английски език/ (редовна форма на обучение)
* Инженерна физика (редовна форма на обучение)
* Метрология и измервателна техника (редовна форма на обучение)
* Авиационна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Транспортна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Авиационно инженерство /английски език/ (редовна форма на обучение)

Професионален бакалавър:

* Електроенергетика и електрообзавеждане (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматика, информационна и управляваща техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика – производство и разпределение (редовна форма на обучение)
* Промишлена топлоенергетика (редовна и задочна форма на обучение)
* Топло и ядрена енергетика (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Приложна компютърна и електронна техника (редовна форма на обучение)
* Приложна електронна и компютърна техника (редовна форма на обучение)
* Машиностроене и уредостроене (редовна форма на обучение)
* Управление на ресурси в предприятията /на английски език/ (редовна форма на обучение)

Магистър:

* Стопанско управление (редовна и задочна форма на обучение)
* Публична администрация (редовна и задочна форма на обучение)
* Стопанско управление /на немски език/ (редовна форма на обучение)
* Електроника (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматика, информационна и управляваща техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика и електрообзавеждане (редовна и задочна форма на обучение)
* Информационни технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Електротехника (задочна форма на обучение)
* Силови електронни системи (редовна форма на обучение)
* Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (редовна и задочна форма на обучение)
* Електротехника, електроника и автоматика /на френски език/ (редовна форма на обучение)
* Системи за енергоефективно управление (редовна и задочна форма на обучение)
* Микротехнологии и наноинженеринг (редовна форма на обучение)
* Електротехника /на английски език/ (редовна форма на обучение)
* Електроенергетика и електрообзавеждане /на английски език/ (редовна форма на обучение)
* Ядрена енергетика (редовна форма на обучение)
* Топло и ядрена енергетика (редовна и задочна форма на обучение)
* Топлоенергетика (редовна форма на обучение)
* Топлотехника (редовна форма на обучение)
* Газово инженерство и мениджмънт (задочна форма на обучение)
* Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти (редовна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Телекомуникации (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии /на немски език/ (редовна форма на обучение)
* Компютърни технологии и приложно програмиране (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни технологии в нематериалната сфера (редовна форма на обучение)
* Информационни технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни науки /на английски език/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Информационни и комуникационни технологии /на френски език/ (редовна форма на обучение)
* Иновативни комуникационни технологии и предприемачество (редовна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии и Информационни технологии (редовна форма на обучение)
* Електронно управление /на английски език/ (редовна форма на обучение)
* Компютърно и софтуерно инженерство (редовна форма на обучение)
* Компютърни науки и инженерство /на английски език/ (редовна форма на обучение)
* Графичен и WEB Дизайн (редовна форма на обучение)
* Компютърно и софтуерно инженерство и Информационни технологи (редовна форма на обучение)
* Иновативни информационни и комуникационни технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Приложна математика (редовна форма на обучение)
* Геоинформатика (редовна форма на обучение)
* Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето (редовна и задочна форма на обучение)
* Хидравлична и пневматична техника (редовна форма на обучение)
* Текстилна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Машиностроителна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Машиностроене и уредостроене (редовна и задочна форма на обучение)
* Мехатроника (редовна форма на обучение)
* Топлотехника (редовна и задочна форма на обучение)
* Механтронни системи /на английски език/ (редовна форма на обучение)
* Проектиране и технологии за облекло и текстил (редовна и задочна форма на обучение)
* Машиностроене /английски език/ (редовна форма на обучение)
* Приложна математика – Техника и технологии (редовна форма на обучение)
* Индустриален мениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Инженерен дизайн (редовна форма на обучение)
* Инженерна логистика (редовна форма на обучение)
* Инженерна екология (редовна и задочна форма на обучение)
* Общо машиностроене /на немски език/ (редовна форма на обучение)
* Индустриално инженерство /на английски език/ (редовна форма на обучение)
* Индустриален мениджмънт /на немски език/ (редовна форма на обучение)
* Електроинженерство /на френски език/ (редовна форма на обучение)
* Технология и управление на транспорта (редовна форма на обучение)
* Общо машиностроене на немски език (редовна форма на обучение)
* Техническо законодателство и управление на качеството (редовна форма на обучение)
* Управление на проекти (редовна и задочна форма на обучение)
* Мениджмънт в електроенергетиката (редовна и задочна форма на обучение)
* Метрология и измервателна техника (редовна форма на обучение)
* Управление на ресурси в предприятията /на английски език/ (редовна форма на обучение)
* Проектиране на иновативни инженерни продукти (редовна форма на обучение)
* Инженерна логистика /на френски език/ (редовна форма на обучение)
* Медицинска техника (редовна форма на обучение)
* Бизнес информатика /на английски език/ (редовна форма на обучение)
* Авиационна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Транспортна техника и технологии (редовна форма на обучение)
* Авиационно инженерство /на английски език/ (редовна форма на обучение)
* Корабни машини и механизми /за зав.други спец./ (редовна форма на обучение)

Доктор:

* Организация и управление на производството (редовна форма на обучение)
* Организация и управление на производството /индустрия/ (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика и управление /индустрия/ (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Електроизмервателна техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Електрозадвижване (редовна форма на обучение)
* Теория на електронните вериги и електронна схемотехника (редовна и задочна форма на обучение)
* Светлинна техника и източници на светлина (редовна и задочна форма на обучение)
* Електрически апарати (редовна и задочна форма на обучение)
* Електротехнологии (редовна форма на обучение)
* Електротехнически материали и кабелна техника (редовна форма на обучение)
* Теоретична електротехника (редовна и задочна форма на обучение)
* Електрически машини (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (редовна и задочна форма на обучение)
* Електрически мрежи и системи (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на електронното производство (редовна форма на обучение)
* Автоматизация на производството (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматизация на области от нематериалната сфера (редовна форма на обучение)
* Микроелектроника (редовна и задочна форма на обучение)
* Квантова и оптоелектроника (редовна и задочна форма на обучение)
* Електронни преобразуватели (редовна и задочна форма на обучение)
* Индустриална електроника (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроснабдяване и електрообзавеждане (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране /по отрасли/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Електронизация (задочна форма на обучение)
* АС за обработка на информация и управление (редовна и задочна форма на обучение)
* Електрически централи и подстанции (редовна форма на обучение)
* Теоретична топлотехника (редовна форма на обучение)
* Енергопреобразуващи технологии и системи (редовна форма на обучение)
* Термични и ядрени електрични централи (редовна и задочна форма на обучение)
* Ядрени енергетични инсталации и уредби (редовна форма на обучение)
* Техника на високите напрежения (редовна форма на обучение)
* Промишлена топлотехника (редовна форма на обучение)
* Информатика (редовна и задочна форма на обучение)
* Комуникационни мрежи и системи (редовна и задочна форма на обучение)
* Информационно-измервателни системи (редовна форма на обучение)
* Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Теоретични основи на комуникационната техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Електродинамика и антенофидерни устройства (редовна и задочна форма на обучение)
* Радиопредавателна и радиоприемна техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Кабелни и оптични комуникационни системи (редовна форма на обучение)
* Електроакустика, звукотехника и кинотехника (редовна форма на обучение)
* Телевизионна и видеотехника (редовна и задочна форма на обучение)
* Електронизация (редовна форма на обучение)
* Системно програмиране (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни системи, комплекси и мрежи (редовна и задочна форма на обучение)
* Системи с изкуствен интелект (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Математическо моделиране и приложение на математиката (редовна и задочна форма на обучение)
* Машинознание и машинни елементи (редовна и задочна форма на обучение)
* Металорежещи машини и системи (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на машиностроенето (редовна и задочна форма на обучение)
* Пътни и строителни машини (задочна форма на обучение)
* Хидравлични и пневматични машини и съоръжения (редовна форма на обучение)
* Подемно-транспортни машини (редовна форма на обучение)
* Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране (редовна форма на обучение)
* Роботи и манипулатори (редовна форма на обучение)
* Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати (редовна форма на обучение)
* Оптични и лазерни уреди и методи (редовна форма на обучение)
* Точно уредостроене (редовна форма на обучение)
* Автоматизация на производството в машиностроенето (редовна и задочна форма на обучение)
* Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Механика на флуидите (редовна форма на обучение)
* Автомобили, трактори и кари (редовна форма на обучение)
* Ергономия и промишлен дизайн (редовна форма на обучение)
* Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (редовна форма на обучение)
* Теория на автоматичното управление (редовна форма на обучение)
* Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите (редовна форма на обучение)
* Стандартизация (редовна форма на обучение)
* Техника на безопасността на труда и противопожарната техника (редовна форма на обучение)
* Управление и организация на автомобилния транспорт (редовна форма на обучение)
* Транспортни системи и транспортни технологии (редовна форма на обучение)
* Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете (редовна форма на обучение)
* Технология на текстилните материали (редовна форма на обучение)
* Технология на шевното производство (редовна форма на обучение)
* Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (редовна форма на обучение)
* Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи (редовна форма на обучение)
* Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Управление и организация на промишления транспорт (редовна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти от Технически университет – София

За подробна информация свързана с прием на кандидат-студенти моля, кликнете /тук/.

Семестриални такси за студенти от Технически университет – София 2016/2017 г.

За подробна информация свързана със семестриалните такси за 2016/2017 г. моля, кликнете /тук/.