Транспорт, корабоплаване и авиация

Транспорт, корабоплаване и авиация – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление транспорт, корабоплаване и авиация за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Технически университет – София
 
2. Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново
 
3. Висше военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров” – Варна
 
4. Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” – София
 
5. Русенски университет “Ангел Кънчев”
 
6. Технически университет – Варна
 
7. Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас