Туризъм

Туризъм – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление туризъм за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 
2. Икономически университет – Варна
 
2. Университет по хранителни технологии – Пловдив
 
2. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
 
3. Международно висше бизнес училище – Ботевград
 
3. Нов български университет – София
 
4. Лесотехнически университет – София
 
5. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
 
6. Аграрен университет – Пловдив
 
7. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
 
7. Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
 
8. Висше училище по мениджмънт – Варна
 
9. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
 
10. Колеж по туризъм – Благоевград