Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение
Университет по архитектура, строителство и геодезия

By Todor Bozhinov / Тодор Божинов / Martyr (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Специалности в Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

Бакалавър:

* Урбанизъм
* Устройство и управление на земи и имоти
* Организация и управление на движение
* Водно строителство
* Инженерна екология
* Управление в строителството

Магистър:

* Архитектура – регулирана професия
* Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
* Строителство на сгради и съоръжения
* Строителство на сгради и съоръжения – английски
* Транспортно строителство
* Водоснабдяване и канализация
* Хидротехническо строителство
* Хидромелиоративно строителство
* Геодезия – регулирана професия
* Геодезия – задочно – регулирана професия
* Строителство на сгради и съоръжения – задочно
* Хидротехническо строителство – задочно
* Водоснабдяване и канализация – задочно
* Хидромелиоративно строителство – задочно
* Транспортно строителство – задочно
* Геодезия
* Геодезия – задочно
* Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура
* Урбанизъм
* Конструктивно инженерство
* Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения
* Изследване и проектиране на строителни конструкции
* Геотехническо инженерство
* Хидротехническо строителство
* Хидромелиоративно строителство
* Управление на водни ресурси
* Управление на европейски инфраструктурни проекти – задочно
* Кадастър
* Водоснабдяване и канализация – ВК мрежи и съоръжения
* Водоснабдяване и канализация – Пречистване на води
* Управление на проекти в строителството
* Газоснабдяване
* Съвременна архитектурна технология
* Архитектурна теория и критика
* Нефтогазово дело – Управление,мониторинг и експлоатация на газопреносни системи
* Транспортно строителство – задочно
* Фотограметрия и пространствени информационни системи
* Инфраструктурно строителство – транспортно строителство /немско езично/
* Енергийна ефективност в строителството
* Софтуерни технологии в строителството
* Пространствено планиране

Информация за кандидат-студенти от Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

За подробна информация свързана с прием моля, кликнете /тук/.

Семестриални такси за студенти от Университет по архитектура, строителство и геодезия – София за 2016/2017 г.

Архитектура, строителство и геодезия (за всички специалности)
  * Бакалавър – редовно 700 лв.
  * Магистър – редовно 700 лв. / задочно 420 лв.
  * Магистър след бакалавър – редовно 700 лв. / задочно 420 лв.
  * Докторант / специализант – редовно 1000 лв. / задочно 600 лв.