Университет по библиотекознание и информационни технологии

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София: Информация относно специалности и прием на студенти
Университет по библиотекознание

By D.boyadzhiev (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

Основаван: 1950 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, София 1784, бул. Цариградско шосе 119, /карта/

Контакти: тел. (02) 971 8069 / факс (02) 971 8052 / unibit@unibit.bg

Направления:
– Информатика и компютърни науки
– Национална сигурност
– Обществени комуникации и информационни науки

Специалности в Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

Бакалавър:

* Библиотекознание и библиография
* Библиотечен и информационен мениджмънт
* Печатни комуникации
* Информационни фондове на културно-историческото наследство
* Архивистика и документалистика
* Информационни ресурси на туризма
* Комуникации и информиране
* Обществени политики и практики
* Информационни технологии
* Информационно брокерство
* Информационна сигурност
* Компютърни науки
* Информационни технологии в съдебната администрация
* Национална сигурност и културно-историческо наследство
* Национална сигурност

Магистър:

* Библиотечни колекции
* Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
* Бизнес и административни информационни технологии и комуникации
* Защита на културно-историческото наследство в Република България
* Издателски бизнес и електронни ресурси
* Културен туризъм
* Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда
* Медийна информация и реклама
* Мениджмънт на документи и архиви
* Музеен и арт мениджмънт
* Религиозно културно наследство
* Управление и информиране при стратегическите комуникации
* Управление на електронен контент
* Читалищно дело
* Софтуерни архитектури и управление на качеството
* Цифрови технологии в креативните и рекреативни индустрии
* Software Engineering
* Електронен бизнес и електронно управление
* Информационни системи и технологии
* Информационни технологии в медийния бизнес
* Информационни технологии и финансов инженеринг
* Технологично предприемачество и иновации в ИТ
* Демография и сигурност
* Информационна сигурност
* Национална сигурност
* Държавност, духовност и лидерство в националната сигурност

Информация за кандидат-студенти от Университет по библиотекознание и информационни технологии – София за 2017/2018 г.

За подробна информация свързана с прием моля, кликнете /тук/.