УНСС

Университет за национално и световно стопанство – София: Информация относно специалности, форми на обучение и прием на кандидат-студенти
унсс

By Сайт на УНСС (http://www.unwe.bg/#) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Университет за национално и световно стопанство – София

Основаван: 1920 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, София 1700, Студентски град “Христо Ботев”, /карта/

Контакти: тел. (02) 8195 701 / priem2017@unwe.bg

Направления:
– Администрация и управление
– Икономика
– История и археология
– Обществени комуникации и информационни науки
– Политически науки
– Право
– Социология, антропология и науки за културата

Специалности в Университет за национално и световно стопанство – София

Бакалавър:

* Регионално развитие (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Публична администрация (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Бизнес администрация (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Направление “Администрация и управление” (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Администрация и управление с преподаване на английски език (редовна форма на обучение)
* Икономика (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Икономика и организация на труда (редовна форма на обучение)
* Застраховане и социално дело (редовна форма на обучение)
* Икономика на индустрията (редовна форма на обучение)
* Бизнес информатика (редовна форма на обучение)
* Счетоводство и контрол (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Финанси (редовна и задочна форма на обучение)
* Финансов контрол (редовна форма на обучение)
* Международни икономически отношения (редовна форма на обучение)
* Прогнозиране и планиране (редовна форма на обучение)
* Статистика и иконометрия (редовна форма на обучение)
* Стопанска логистика (редовна форма на обучение)
* Счетоводство (редовна форма на обучение)
* Икономика на търговията (редовна форма на обучение)
* Икономика на туризма (редовна форма на обучение)
* Маркетинг (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Макроикономика (редовна форма на обучение)
* Икономика на отбраната и сигурността (редовна форма на обучение)
* Икономика на транспорта (редовна форма на обучение)
* Икономика на съобщенията (редовна форма на обучение)
* Икономика на недвижимата собственост (редовна форма на обучение)
* Икономическа социология (редовна форма на обучение)
* Предприемачество (редовна форма на обучение)
* Икономика с преподаване на английски език (редовна форма на обучение)
* Международни икономически отношения с преподаване на английски език (редовна форма на обучение)
* Бизнес икономика (редовна форма на обучение)
* Екоикономика (редовна форма на обучение)
* Аграрен бизнес (редовна форма на обучение)
* Поднаправление “Финанси, счетоводство и контрол” (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Направление “Обща икономика” (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Финанси, счетоводство и контрол с преподаване на английски език (редовна форма на обучение)
* Икономика на човешките ресурси (редовна форма на обучение)
* Политическа икономия (редовна форма на обучение)
* Бизнес информатика с преп. на английски (редовна форма на обучение)
* Приложна информатика, комуникации и иконометрия (редовна форма на обучение)
* Индустриален бизнес (редовна форма на обучение)
* Икономика и инфраструктура (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Икономика и управление с преподаване на английски език (редовна форма на обучение)
* Икономика, общество и човешки ресурси (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Мениджмънт на недвижимата собственост (редовна форма на обучение)
* Интелектуална собственост и бизнес (редовна форма на обучение)
* Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език (редовна форма на обучение)
* Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език (редовна форма на обучение)
* Икономика на туризма с преподаване на английски език (редовна форма на обучение)
* Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език (редовна форма на обучение)
* Бизнес информатика и комуникации (редовна форма на обучение)
* Бизнес икономика с преподаване на английски език (редовна форма на обучение)
* Икономика на околната среда с преподаване на английски език (редовна форма на обучение)
* Медии и журналистика (редовна форма на обучение)
* Обществени комуникации и информационни науки /Медии и журналистика/ (редовна форма на обучение)
* Обществени комуникации и информационни науки /Медия икономика/ (редовна форма на обучение)
* Медия икономика (редовна форма на обучение)
* Международни отношения (редовна форма на обучение)
* Европеистика (редовна форма на обучение)
* Политология (редовна форма на обучение)
* Направление “Политически науки” (редовна форма на обучение)
* Социология (редовна форма на обучение)
* Направление “Социология, антропология и науки за културата” (редовна форма на обучение)

Магистър:

* Стопанско управление (редовна форма на обучение)
* Публична администрация (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Бизнес администрация (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Бизнес администрация със специализация “Управление на качеството и околната среда” (редовна форма на обучение)
* Бизнес администрация със специализация “Здравен мениджмънт” (дистанционна форма на обучение)
* Бизнес администрация – Стопански колеж (редовна форма на обучение)
* Бизнес администрация със специализация “Бизнес комуникации” (редовна форма на обучение)
* Регионално развитие (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Публична администрация със специализация “Здравен мениджмънт” (дистанционна форма на обучение)
* Публична администрация със спец. “Държавна администрация” (дистанционна форма на обучение)
* Регионално развитие със специализация “Регионален мениджмънт и бизнес” (дистанционна форма на обучение)
* Бизнес администрация със специализация “Висш мениджмънт” (редовна форма на обучение)
* Застраховане и социално дело (редовна форма на обучение)
* Икономика на кооперациите (редовна форма на обучение)
* Икономика на индустрията (редовна форма на обучение)
* Аграрна икономика (редовна форма на обучение)
* Европейска интеграция (редовна форма на обучение)
* Бизнес информатика (редовна форма на обучение)
* Счетоводство и контрол (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Финанси (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Финансов контрол (редовна форма на обучение)
* Международни икономически отношения (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Прогнозиране и планиране (редовна форма на обучение)
* Статистика и иконометрия (редовна форма на обучение)
* Стопанска логистика (редовна форма на обучение)
* Счетоводство (редовна форма на обучение)
* Икономика на търговията (редовна форма на обучение)
* Икономика на туризма (редовна форма на обучение)
* Маркетинг (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Макроикономика (редовна форма на обучение)
* Икономика на отбраната и сигурността (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Икономика на транспорта (редовна форма на обучение)
* Икономика на съобщенията (редовна форма на обучение)
* Публични финанси (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Икономика на недвижимата собственост (редовна форма на обучение)
* Финансов мениджмънт (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Управление на международни проекти (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Международни финанси (редовна форма на обучение)
* Бизнес икономика (редовна форма на обучение)
* Екоикономика (редовна форма на обучение)
* Аграрен бизнес (редовна форма на обучение)
* Европейски бизнес и финанси (редовна форма на обучение)
* Икономика на човешките ресурси със специализация “Управление на човешките ресурси” (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Финансов контрол със специализация “Одитинг” (редовна форма на обучение)
* Бизнес информатика със специализация “Бизнес интелигентни системи” (редовна форма на обучение)
* Международни икономически отношения със специализация “Управление на международни проекти” (дистанционна и редовна форма на обучение)
* Икономика на отбраната и сигурността със специализация “Корпоративна сигурност” (редовна форма на обучение)
* Интелектуална собственост (редовна форма на обучение)
* Икономика – Стопански колеж (редовна форма на обучение)
* Застраховане и социално дело със специализация “Застраховане” (дистанционна форма на обучение)
* Икономика и организация на труда със специализация “Управление на човешките ресурси” (дистанционна форма на обучение)
* Счетоводство и контрол със специализация “Финансов контрол” (редовна форма на обучение)
* Счетоводство и контрол със специализация “Счетоводство” (редовна форма на обучение)
* Икономика на човешките ресурси (редовна форма на обучение)
* Международен бизнес – английски език (редовна форма на обучение)
* Бизнес информатика със специализация “Информационни технологии за бизнес анализи” (редовна форма на обучение)
* Международен туризъм (редовна форма на обучение)
* Маркетинг със специализация “Рекламен мениджмънт” (редовна форма на обучение)
* Международни икономически отношения със специализация “Международни финанси” (редовна форма на обучение)
* Международни икономически отношения със специализация “Международен бизнес – английски език” (редовна форма на обучение)
* Международни икономически отношения със специализация “Международна търговия и развитие” (редовна форма на обучение)
* Бизнес анализи и проекти (редовна форма на обучение)
* Транспортен бизнес (редовна форма на обучение)
* Енергиен бизнес (редовна форма на обучение)
* Икономическа социология със спец. “Социология на бизнеса и управлението” (редовна форма на обучение)
* Международни икономически отношения със специализация “Международен мениджмънт” (редовна форма на обучение)
* Финанси със специализация “Публични финанси” (редовна форма на обучение)
* Стопанска логистика със специализация “Управление на веригата за доставки” (редовна форма на обучение)
* Икономика на недвижимата собственост със специализация “Мениджмънт на недвижимата собственост” (редовна форма на обучение)
* Транспортен мениджмънт (редовна форма на обучение)
* Счетоводство със специализация “Счетоводство и стандартизация в публичния сектор” (редовна форма на обучение)
* Счетоводство със специализацоя “Финансова отчетност” (редовна форма на обучение)
* Интелектуална собственост и бизнес (редовна форма на обучение)
* Предприемачество със специализация “Фамилно предприемачество” (редовна форма на обучение)
* Международни икономически отношения със специализация “Международен бизнес” (редовна форма на обучение)
* Международни икономически отношения със специализация “Международен бизнес в интернет” (редовна форма на обучение)
* Одитинг (редовна форма на обучение)
* Финансов контрол и финансово право (редовна форма на обучение)
* Финанси със специализация “Банково дело и международни финанси” (редовна форма на обучение)
* Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език (редовна форма на обучение)
* Интелектуална собственост и бизнес със специализация “Интелектуална собственост и бизнес в култур…” (редовна форма на обучение)
* Интелектуална собственост и бизнес със специализация “Интелектуална собственост и бизнес в индуст…” (редовна форма на обучение)
* Бизнес с недвижими имоти (редовна форма на обучение)
* Икономика на недвижимата собственост със специализация “Финансов мениджмънт на недвижимата собственост” (редовна форма на обучение)
* Здравословни и безопасни условия на труд (дистанционна форма на обучение)
* Счетоводство със специализация “Счетоводство и бизнес анализ” (редовна форма на обучение)
* Информатика (редовна форма на обучение)
* Политическа икономия на креативната икономика (редовна форма на обучение)
* Интелигентни транспортни системи (редовна форма на обучение)
* Банково дело и международни финанси (редовна форма на обучение)
* Макроикономика и финанси (редовна форма на обучение)
* Управление на търговските вериги (дистанционна форма на обучение)
* Мениджмънт в туризма (дистанционна форма на обучение)
* Икономика на отбраната и сигурността с преподаване на английски език със специализация (редовна форма на обучение)
* Туристически бизнес (редовна форма на обучение)
* Медии и журналистика със специализация “Връзки с обществеността” (редовна форма на обучение)
* Медии и журналистика със специализация “Икономическа журналистика” (редовна форма на обучение)
* Медии и журналистика със спец. “Продуцентство и културни индустрии” (редовна форма на обучение)
* Медии и журналистика със специализация “бизнес журналистика” (редовна форма на обучение)
* Политология (редовна форма на обучение)
* Национална сигурност (редовна форма на обучение)
* Международни отношения:”Международна публична администрация” (редовна форма на обучение)
* Политология със специализация ” Приложна политология” (редовна форма на обучение)
* Направление “Право” (редовна форма на обучение)
* Право (редовна и задочна форма на обучение)
* Социология (редовна форма на обучение)
* Социология със специализация “Приложна социология” (редовна форма на обучение)
* Социология със спец. “Европейска социална политика и социална работа” (редовна форма на обучение)

Доктор:

* Социално управление (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Организация и упправление извън сферата на материалното производство (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Организация и управление извън сферата на материалното производство /по отрасли и подотрасли/ (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Световно стопанство и МИО (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Политическа икономия (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Маркетинг (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика и управление /по отрасли/ (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Приложение на изчислителната техника в икономиката (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Статистика и демография (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Организация и управление на производството /по отрасли и подотрасли/ (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Народно стопанство /вкл. регионална икономика и история на народното стопанство/ (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика и организация на труда (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Планиране (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* История на България (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Организация и управление извън сферата на материалното производство (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Политология (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Гражданско и семейно право (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Римско частно право (редовна форма на обучение)
* Изобретателско, авторско и патентно право (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Административни право и административен процес (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Социология (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти от Университет за национално и световно стопанство – София

За подробна информация свързана с прием на бакалаври в УНСС моля, кликнете /тук/.

За подробна информация свързана с прием на магистри в УНСС моля, кликнете /тук/.

За подробна информация свързана с прием на докторанти в УНСС моля, кликнете /тук/.