училище по икономика и мениджмънт

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и годишни такси за обучение
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт

By Vsteev (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Специалности във Европейско висше училище по икономика и мениджмънт

Бакалавър:

* Бизнес мениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Финанси и счетоводство (редовна и задочна форма на обучение)
* Мениджмънт в туризма (редовна и задочна форма на обучение)
* Маркетинг и продажби (редовна и задочна форма на обучение)

Магистър:

* Международна бизнес администрация (редовна и задочна форма на обучение)
* Корпоративен мениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Международни бизнес отношения (редовна и задочна форма на обучение)
* Счетоводство, анализ и контрол (редовна и задочна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти

За подробна информация свързана с прием за бакалавърски и магистърски програми моля, кликнете /тук/.

Годишни такси за студенти в Европейско висше училище по икономика и мениджмънт за 2017/2018 г.

Такси за обучение на бакалаври и магистри (граждани на България и на други страни-членки на ЕС или на ЕИП) в Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – 2017 г.

Със заповед № Р02/0010 от 17.01.2017 г. на Ректора на ЕВУИМ, е опреедлен размер на годишна такса за обучение 2750 лв. и са утвърдени следните срокове и размери на академичните такси за 2017-18 учебна година:

  * до 9 октомври 2017 г. включително – 687.50 лв.
  * от 10 октомври 2017 г. до 21 януари 2018 г. включително – 687.50 лв.
  * от 22 януари 2018 г. до 6 март 2018 г. включително – 687.50 лв.
  * от 7 март 2018 г. до 4 юни 2018 г. включително – 687.50 лв.