Фармация

Фармация – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление фармация за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Медицински университет – София
 
2. Медицински университет – Пловдив
 
3. Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна