Физически науки

Физически науки – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление физически науки за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 
2. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
 
3. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
 
4. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград