Философия

Философия – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление философия за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 
2. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
 
3. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
 
4. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”