Химически науки

Химически науки – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление химически науки за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 
2. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
 
3. Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
 
4. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
 
5. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”