Химични технологии

Химични технологии – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление химични технологии за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Химикотехнологичен и металургичен университет – София
 
2. Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
 
3. Русенски университет “Ангел Кънчев”