Хранителни технологии

Хранителни технологии – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление хранителни технологии за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Университет по хранителни технологии – Пловдив
 
2. Технически университет – София
 
3. Тракийски университет – Стара Загора
 
4. Русенски университет “Ангел Кънчев”